Realtrust Oy:n toimitusjohtaja, jyväskyläläinen Juha Takala läpäisi ainoana keskisuomalaisena vaativan Keskuskauppakamarin AKA-kiinteistöarvioinnin auktorisointikokeen. AKA-arvioijien asiantuntemusta kiinteistöjen arvonmäärityksessä käytetään etenkin vaativissa kohteissa tai erityistä puolueettomuutta edellyttävissä tehtävissä, kuten riitatilanteissa.

Kiinteistöarvioinnin auktorisointikoe (AKA-koe) sekä Keskuskauppakamarin hyväksymän kiinteistönarvioitsijan (KHK) koe järjestettiin 14.4.2018. Kokeeseen osallistui yhteensä 35 kokelasta. Kokeeseen osallistuvilta edellytetään arviointitehtäviin soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muuta hyväksyttäväksi katsottavaa koulutusta. Lisäksi henkilöllä tulee olla vähintään kolmesta viiteen vuoteen työkokemusta arviointialalta. Näin pyritään varmistamaan alan korkea osaaminen ja laatu.

”On erittäin hienoa, että saimme Keski-Suomeen yhden uuden AKA-kiinteistöarvioijan. Auktorisoidun arvioijan osaamista tarvitaan niin vaihtelevissa markkinatilanteissa kuin haastavissa arviointikohteissakin. Myös haastavissa vakuuksien arvioinneissa tarvitaan jatkossakin auktorisoitua osaamista”, sanoo Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Jyväskyläläinen yleisauktorisoinnin pätevyyden saanutJuha Takala pitää tutkinnon mukana tuomaa osaamista tärkeänä alalla. Takalan yritys Realtrust Oy tarjoaa laaja-alaista ja riippumatonta kiinteistöosaamista mm. toimitilojen käyttäjäyrityksille, kiinteistöomistajille ja rakennusliikkeille.

”Olen todella iloinen läpäisystä, sillä kyseessä oli vaativa koe ja siihen tuli panostettua. Opiskelu täydentää omaa osaamista ja tutkinnon suorittaminen antaa hyvät edellytykset tehdä vaativia kiinteistöarviointeja. Kiinteistöarvioinneissa puhutaan isoista asioista ja summista, mikä tuo lisää vastuuta”, sanoo Takala.

Koko Suomessa kokeen läpäisi tänä vuonna 24 henkilöä. Pätevyyksiä myönnettiin tänä vuonna kaikissa kolmessa auktorisoinnin osa-alueissa eli asuntoauktorisoinnissa, maa- ja metsätalouskiinteistöauktorisoinnissa sekä yleisauktorisoinnissa. Viimeksi mainittu kattaa edellä mainittujen kohteiden sekä toimitilojen lisäksi myös erityiset arviointikohteet. Näitä ovat esimerkiksi huoltoasemat, laskettelukeskukset ja kylpylät, hotellit sekä julkiset rakennukset, kuten kirkot ja koulut.

Kokeessa testataan kokelaiden osaamista muun muassa hyvän kiinteistöarviointitavan ja kansainvälisen arviointistandardin soveltamisesta käytännön arviointitehtäviin. Kokelaiden tulee hallita eri tilanteisiin soveltuvat arviointimenetelmät, osata analysoida kiinteistömarkkinoihin ja kohteen arvoon vaikuttavia tekijöitä sekä osata myös arviolausunnon muotovaatimukset. Lisäksi kokelaiden tulee hallita kiinteistöihin liittyvää juridiikkaa.

Koko Suomessa AKA-kiinteistöarvioijia on 236. Keski-Suomessa toimii nyt 8 hyväksyttyä AKA-kiinteistöarvioijaa.

Realtrust Oy tarjoaa laaja-alaista ja riippumatonta kiinteistöosaamista kiinteistöomistajille, rakennusliikkeille sekä toimitilojen käyttäjäyrityksille. Yhtiön palvelut ja kokemus kattaa liike- ja toimitilat, asunnot ja hoivakodit, julkishallinnon kiinteistöt sekä tonttialueet.