Realtrust toimi neuvonantajana Investors Housen, Ovaro Kiinteistösijoituksen ja Royal Housen kahdelle yhteisyritykselle, jotka ovat 11.10.21 sopineet Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa Jyväskylän vanhan keskussairaala-alueen ja Suolahden Sisä-Suomen sairaalan ostamisesta 46 M€:lla kolmessa vaiheessa tehtävillä kaupoilla. Sopimusten kohteena olevien rakennusten huoneistoala on yhteensä 93 762 htm2 ja tonttiala yhteensä 25 hehtaaria. Sairaanhoitopiiri jatkaa osassa tiloista vuokralaisena.

Kaupat toteutetaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen kiinteistökauppa, arvoltaan 24,6 M€, allekirjoitettiin 11.10.21 ja se toteutetaan vuoden 2021 loppuun mennessä. Kauppa käsittää Kukkulan alueella sijaitsevan vanhan keskussairaalan kolme uusinta sairaalarakennusta. Näiden huoneistoala on yhteensä 17 600 htm2. Samanaikaisesti allekirjoitettiin edellä mainittuja rakennuksia koskeva vuokrasopimus, jolla sairaanhoitopiiri vuokraa ostajalta rakennusten tilat. Kokonaisuuden kahdesta muusta kiinteistökaupasta allekirjoitettiin esisopimukset, joiden yhteisarvo on 21,4 M€. Viimeinen kiinteistökauppa tehdään, kun asemakaavamuutos on lainvoimainen.

Realtrust avusti ostajaa sopimusneuvotteluissa niin, että kiinteistökaupan kauppasopimukset ja vuokrasopimus voitiin toteuttaa taloudellisten ja aikataulullisten tavoitteiden mukaisesti. Realtrust vastasi myös kiinteistökaupan teknisen due diligence -prosessin toteuttamisesta.

Oli hienoa avustaa näin monimuotoisen ja merkittävän kiinteistökaupan toteutuksessa. Neuvotteluprosessi saatiin toteutettua varsin nopealla aikataululla. Etenemistä auttoi sopijapuolten hyvä osaaminen kiinteistöasioissa, toteaa Realtrustin toimitusjohtaja Juha Takala.

Ovaro Kiinteistösijoituksen toimitusjohtaja Marko Huttunen pitää kiinteistökauppaa monitahoisena kokonaisuutena, jonka ratkaisumallin hakemisessa Realtrust tarjosi merkittävää apua. – Juha Takalan aktiivinen toiminta ja yhteydenpito molempiin osapuoliin auttoi etenemisessä.

Myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen on hyvin tyytyväinen Realtrustin osaamiseen: – Tämän moniulotteisen kiinteistökaupan järjestely vaati monipuolista osaamista, jota Realtrustilla oli tarjota. Myös Juha Takalan paikallinen asiantuntemus ja yhteistyöverkosto oli avuksi prosessissa.

Realtrust Oy tarjoaa laaja-alaista ja riippumatonta kiinteistöosaamista kiinteistöomistajille, rakennusliikkeille sekä toimitilojen käyttäjäyrityksille. Yhtiön palvelut ja kokemus kattaa liike- ja toimitilat, asunnot ja hoivakodit, julkishallinnon kiinteistöt sekä tonttialueet.